Miljø & Bærekraft

Mittas miljøtjenester inkluderer et bredt spekter av oppmåling, kvalitetskontroll og ulike forsknings- og eksperttjenester.

Dokumentert merittliste innen miljøtjenester

Vi leverer optimaliserte totaltjenester av høy kvalitet. Vår kompetanse er basert på vår lange og mangfoldige erfaring samt utnyttelse og utvikling av den nyeste teknologien.

Vår virksomhet i Finland er styrt av miljøhåndboken utarbeidet i henhold til ISO14001-standarden, som blant annet inkluderer våre miljøprinsipper og mål.

Våre miljømål

  • Et effektivt miljøsystem
  • Utvikling av miljøkommunikasjon
  • Forbedret miljøpåvirkningshåndtering

Generelle henvendelser knyttet til miljøtjenester

Bjarte Hellevang

VP Operations Mitta Norway

bjarte.hellevang@mitta.no

Tel. +47 46645501