Mitta – Vi hjelper deg når du trenger det

Vi bistår våre kunder med et godt opplært team og moderne utstyr, og utfører et bredt spekter av tjenester. Dette inkluderer alle sentrale geotekniske systemer, som grunnboring og testing, beregninger og analyser, samt geologitjenester som naturfarer og ustabilitet. Vi tilbyr også geomatikk- og måletjenester (IoT) for alt fra broer og tunneler til vann, jord, luft og snø.

Geoteknikk og Grunnboring

Miljøgeologi og naturfare

Geomatikk, måling og moniterering