Mitta AS blir en del av Head Energy gruppen

Head Energy AS har kjøpt 100 prosent av aksjene i Mitta AS fra finske Mitta Group Oy. Mitta AS har skiftet navn til Head Energy Geo og skal utvikles videre som en offensiv nasjonal aktør innen geoteknikk, miljøgeologi og grunnboring.

Mitta Group Oy beholder teknologi og rettigheter innen snømåling utviklet av Mitta AS og dets forløpere, mens kjernevirksomheten i dagens Mitta AS, knyttet til geoteknikk, miljøgeologi og grunnboring, overtas av Head Energy.

Les mer om våre tjenester på Head Energys nettsider

Head Energy AS har kjøpt 100 prosent av aksjene i Mitta AS fra finske Mitta Group Oy og skal utvikle en kompetent og offensiv nasjonal aktør innen geoteknikk, miljøgeologi og grunnboring. Mitta AS har samtidig endret navn til Head Energy Geo AS.

Les mer om våre tjenester innen geoteknikk, miljøgeologi og grunnboring på Head Energys nettsider: