Selskap

Mitta group er et internasjonalt oppmålings- og geoteknisk konsulentselskap grunnlagt i 1989 i Finland. Vi opererer mye i bygg- og anleggsbransjen, og vår ekspertise inkluderer kartlegging , laboratorium , geoteknikk , miljøog overvåkingstjenester og løsninger for håndtering av kjernefysisk avfall . Mitta laget består av mer enn 600 fagfolk på mer enn 30 lokasjoner i Finland, Sverige og Norge.

Nøkkeltall

Gruppestruktur

Konsernledelse og styre