Miljøtekniske Grunnundersøkelse med Mitta

Under Overflaten: Ekspertise i Miljøteknisk Grunnundersøkelse

Hos Mitta tilbyr vi dyptgående miljøtekniske grunnundersøkelser, som omfatter geologiske undersøkelser av både bergarter og løsmasser. Vårt team er spesialisert i å undersøke og vurdere jordforurensing, noe som innebærer nøye uttak og analyse av jordprøver for å sikre miljøets integritet. Vi legger stor vekt på detaljerte analyser, inkludert vurdering av syredannende bergarter, for å gi en helhetlig forståelse av undergrunnsforholdene. Vår tilnærming sikrer at alle aspekter av jordbunnsforholdene blir grundig undersøkt, og vi leverer detaljerte rapporter som støtter våre kunders behov for nøyaktig og pålitelig informasjon.

  • Geologiske undersøkelser av berg og løsmasser
  • Undersøkelse av jordforurensing
  • Uttak og analyse av jordprøver
  • Vurdering syredannende bergarter

Hvordan kan vi hjelpe?

Har du et prosjekt du tenker på? Hvis du trenger mer informasjon om våre Miljøovervåkninger, ikke nøl med å kontakte oss.

Salg

Bjarte Hellevang

Daglig leder Head Energy Geo AS

bjarte.hellevang@headenergy.no

Tel. +47 46645501

Legg igjen en kontaktforespørsel

Contact NO