Bærekraft

For oss i Mitta Group omfatter bærekraft alt fra tjenester av høy kvalitet og ansattes trivsel til kundetilfredshet, sikkerhet, etisk atferd og tillit. Vårt samfunnsansvar dekker sosiale, miljømessige og økonomiske aspekter med målet om bærekraftig virksomhet og en bedre morgendag.

Group Quality and Management Systems

Bærekraft Rapportering

Kvalitetssystemer

Code of Conduct