Mitta- Spesialister i Dronetjenester og Snømonitorering

Mitta AS tilbyr survey tjenester innen dronetjenester og snømåling. Survey er et samlebegrep for måletjenester og kartlegging ved bruk av teknologi for å stedfeste data. Dette innebærer blant annet bruk av droner for innsamling av LiDar-data og fotogrammetri. Ved bruk av georadar/GPR (Ground Penetrating Radar) kartlegger vi lagtykkelser ved å lokalisere ulike lag basert på elektromagnetiske bølger.

Hvordan kan vi hjelpe?

Har du et prosjekt du tenker på? Hvis du trenger mer informasjon om våre Miljøovervåkninger, ikke nøl med å kontakte oss.

Salg

Bjarte Hellevang

Daglig leder Head Energy Geo AS

bjarte.hellevang@headenergy.no

Tel. +47 46645501

Legg igjen en kontaktforespørsel

Contact NO