Miljøtjenester

Miljøgeologi handler om naturen og påvirkningen av forurensing i jorden, enten det kommer fra industri, gruvedrift, oljelagring, avfallsdeponier eller store utbyggingsprosjekter. Våre ekspertrådgivere, med formell utdannelse innen miljøgeologi og bred erfaring, kan støtte deg gjennom hele prosessen, fra tidlig fase til sluttrapportering. Vi utfører miljøtekniske grunnundersøkelser, tar jord-,berg- og vannprøver og gir råd om forurenset grunn og sedimenter.

Våre tjenester inkluderer:

  • Miljøtekniske grunnundersøkelser
  • Uttak og analyse av jordprøver
  • Risikovurdering av forurenset grunn med tiltaksplaner og oppfølging
  • Utslippssøknader
  • Konsekvensutredninger, koordinert med risikoanalyser og/eller miljørevisjoner
  • Utredning og oppfølging av eksisterende og nedlagte deponier

Hvordan kan vi hjelpe?

Har du et prosjekt du tenker på? Hvis du trenger mer informasjon om våre Miljøovervåkninger, ikke nøl med å kontakte oss.

Salg

Bjarte Hellevang

Daglig leder Head Energy Geo AS

bjarte.hellevang@headenergy.no

Tel. +47 46645501

Legg igjen en kontaktforespørsel

Contact NO