Naturfare Flom og Skred

Mitta tilbyr rådgivning og analyser av skred- og flomfare for både private og offentlige prosjekter

Enten du planlegger å bygge en vei, hytte, garasje eller et hus, gir vi grundige vurderinger av skredfare for både bebyggelse og infrastruktur, fra små bygg som garasjer til store områder.

Vi kartlegger alle typer skred i bratt terreng og sikrer at kravene til skredsikkerhet følges i henhold til gjeldende regelverk. Vi definerer dimensjonerende skredprosesser, utstrekning og identifiserer faresoner. I tillegg utfører vi grundig kartlegging av flomfare, fra individuelle tomter på byggesaksnivå til omfattende områder for offentlige oppdragsgivere. Mitta er din pålitelige partner for å sikre trygghet mot naturfarer i ulike byggeprosjekter.

  • Skredfarevurdering for Alle Typer Bygg
  • Kartlegging av Skred i Bratt Terreng
  • Skredsikkerhetsløsninger
  • Omfattende Flomfarekartlegging
  • Naturfarehåndtering

Hvordan kan vi hjelpe?

Har du et prosjekt du tenker på? Hvis du trenger mer informasjon om våre Miljøovervåkninger, ikke nøl med å kontakte oss.

Salg

Bjarte Hellevang

Daglig leder Head Energy Geo AS

bjarte.hellevang@headenergy.no

Tel. +47 46645501

Legg igjen en kontaktforespørsel

Contact NO