Overvåkning

Spesialiserte Overvåkningstjenester for Vann og Grunn

Med Mitta’s overvåkningstjenester, får du tilgang til realtidsdata om vannkvalitet, vannnivå, grunnbevegelser, og jordens sammensetning, noe som er essensielt for å forebygge risiko og optimalisere ressursforvaltning. Vi tilbyr skreddersydde løsninger som passer dine spesifikke behov, enten det gjelder detaljert overvåkning av et lite område eller bredskala analyse over større regioner.

 

  • Avrenning fra deponier
  • Nitrogen og Oppløst Oksygen
  • Oppløste Metaller og pH
  • Suspensjon og Temperatur:
  • Poretrykk og Grunnvannsnivå
  • Bevegelse i Grunnen

Vannovervåkning

Mittas vannovervåkningstjeneste gir omfattende innsikt i vannkvalitet og -kvantitet. Vi fokuserer på nøkkelaspekter som avrenning fra deponier, nivåer av nitrogen og oppløst oksygen, samt analyse av oppløste metaller, pH-verdier, suspensjon og temperatur. Dette sikrer at du får nøyaktig og verdifull informasjon for å forvalte vannressurser effektivt, opprettholde miljøstandarder og støtte bærekraftige prosjekter.

Grunnovervåkning

Vår grunnovervåkningstjeneste tilbyr presis og detaljert analyse av grunnforhold. Vi spesialiserer oss i å måle poretrykk og grunnvannsnivå, samt overvåke grunnbevegelser. Denne tjenesten er essensiell for å sikre konstruksjonssikkerhet, forstå geologiske risikoer og optimalisere grunnressursforvaltning. Ved å bruke avanserte teknikker og utstyr, gir Mitta innsikt som er kritisk for å beskytte infrastruktur og miljø.

Hvordan kan vi hjelpe?

Har du et prosjekt du tenker på? Hvis du trenger mer informasjon om våre Miljøovervåkninger, ikke nøl med å kontakte oss.

Salg

Bjarte Hellevang

VP Operations Mitta Norway

bjarte.hellevang@mitta.no

Tel. +47 46645501

Legg igjen en kontaktforespørsel